Canorgraphy for sale in Museum Arnhem

01 juli 2017 - 17 mei 2017

In de geest van Pierre Janssen…

[…] U hebt misschien gedacht: kunst kopen is iets voor heel aparte mensen. Ik schrijf U: welnee. Ik wil helemaal niet beweren dat kunst niet iets bijzonders is. Ik wil wel beweren dat kunst U een bijzonder genoegen kan verschaffen, ook al zou U ooit over maar één kunstding beschikken. Daarom verkopen de kunstenaars in het museum op de gewoonste manier die wij konden bedenken. U kijkt, U kiest, U betaalt en U krijgt meteen mee. […]
(Pierre Janssen in de Arnhemse Koerier van 20 november 1969)

Ruim 45 jaar geleden organiseerde de oud-directeur en tv-persoonlijkheid de befaamde Sinterklaasverkooptentoonstellingen. Nu is het tijd om opnieuw een hedendaagse variant te organiseren. Hierin biedt Museum Arnhem recent werk van alumni ArtEZ hogeschool voor de kunsten te koop aan.

Pierre Janssens aanpak
Janssens aanpak was buitengewoon effectief en duurzaam. Hij wist daadwerkelijk nieuwe groepen mensen te bereiken en naar het museum te halen, aan zich te binden én te inspireren. Een voorbeeld hiervan zijn de Sinterklaasverkooptentoonstellingen die hij tussen 1969 en 1972 organiseerde. Regionale kunstenaars werden uitgenodigd om werken te koop aan te bieden tot een prijs van ƒ 200,-. De museumzalen veranderde even in een warenhuis voor kunst waarbij bezoekers volgens een like, cash & carry principe direct kunstwerken konden aanschaffen. In persoonlijke brieven van Janssen in huis-aan-huis-bladen werden Arnhemmers uitgenodigd om het museum te bezoeken en kunsteigenaar te worden. De tentoonstellingen waren een enorm succes en brachten veel nieuwe bezoekers naar het museum.

Deelnemende kunstenaars
Nathaniel Bagijn, Len Berns, Matilde Boelhouwer, Roos van Dijk, Ferdinand Dunnewold, Alexandra Hampp, Han Jansen, Joanneke Jouwsma, Jelle Korevaar, Amber Kroesbergen, Jasper van Loenen, Roos Meerman, Louise te Poele, Janina Schipper, Esmee Seebregts, Heidi Sincuba, Anan Striker, Studio KnockOut, Mark Sturkenboom, Julius Thissen, Christel Verdaasdonk, De Vormforensen, Sophie de Vos, Juliette Warmenhoven en Aafke Ytsma.