Design Matters #29 at Pakhuis de Zwijger with Roos Meerman

19 februari 2019

Design Matters at Pakhuis de Zwijger with Roos Meerman speaking in front of multiple screens with science-based art and design

Design uit het lab

Design Matters #29 in Pakhuis de Zwijger: wat is de meerwaarde van samenwerking tussen wetenschappers en creatieven?

Design Matters #29 wordt ingeleid door Robert Zwijnenberg, hoogleraar Art & Science Interactions aan de Universiteit Leiden. Hij is opgeleid in civiele techniek en filosofie en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op Leonardo da Vinci, misschien wel de grootste verbinder van wetenschap en kunst. Zelf noemt hij zich “een geesteswetenschapper met een speciale interesse voor kunst”. Een speciaal onderzoeksgebied van Zwijnenberg is biotechnologie, dat de samenleving voor nieuwe ethische, politieke en juridische dilemma’s plaatst. Kunstenaars kunnen een belangrijke rol spelen in het aanjagen van het maatschappelijke debat hierover. Daarvoor koppelt hij kunstenaars en wetenschappers aan elkaar. Uit deze interactie komen zowel nieuwe wetenschappelijke inzichten voort, als ook nieuwe kunstvormen.

Roos Meerman werd door de Volkskrant verkozen tot het grote ‘Designtalent van 2019’. Sinds haar afstuderen aan de Artez Academy in Arnhem werkte Meerman met diverse wetenschappers aan uiteenlopende onderzoeksprojecten. Zo werkte ze met ontwerper Lilian van Daal met bio-wetenschapper Renee Van Amerongen van het Swammerdam Institute for Life Sciences van de Universiteit of Amsterdam aan Dynamorphosis, een verbeelding van de schoonheid van ons innerlijke lichaam. Ze won hiermee de Bio Art Design Award 2016. Met natuurkundige Sander Wildeman ontwikkelde ze Canorgraphy, een machine die met behulp van een pen aan visdraad en een dun vlies geluiden kan omzetten in beeld. In 2014 won Meerman de Material Award Fellowship voor haar experimenten met 3D-geprinte objecten die na verhitting van vorm veranderen.

Xandra van der Eijk heeft al diverse projecten afgerond . In 2017 was ze een van de winnaar van de Bio Art Award met voor haar project Seasynthesis met Wageningen Marine Research. Met een immersive installation op basis van geluid en trilling kan het publiek het leven onder de golven van de Noordzee te ervaren. Ook deed ze diverse onderzoeksprojecten naar te toepassing van algen en microben in kunst en design. Met haar meest recente werk FutureRemnants geeft ze een speculatieve verbeelding van toekomstige delfstoffen in het antropoceen op basis van plastic, giftige zuren en mineralen die dor de mens in de natuur zijn achtergelaten. Van der Eijk werd in 2008 onderscheiden met de Paul Schuitema-prijs en in 2011 was zij genomineerd voor de STRP Talent Pit Award.